Matthias Sars

Matthias Sars is organist en kerkmusicus.

Hij kreeg zijn eerste orgellessen bij zijn vader Gerard Sars, pianolessen bij Mireille Heijltjes, studeerde kerkelijk orgelspel aan de Kreato Hogeschool voor Muziek in Thorn bij Jean-Pierre Steijvers en volgde daarna lessen bij Age-Freerk Bokma.

Nu studeert hij orgel aan de Universität der Künste in Berlijn, eerst bij Leo van Doeselaar en Erwin Wiersinga, en momenteel bij Paolo Crivellaro.

Als kerkmusicus is hij werkzaam bij de parochie “Heilige Drei Könige” (de kerken St. Clara en St. Eduard) in Berlijn-Neukölln.

Matthias studeerde ook natuurkunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen en promoveerde aan de Humboldt-Universität te Berlijn.